kontakty na sociální pracovníky včetně seznamu ulic
 jméno a příjmení telefon  email  ulice 
Mgr. Ivana Drábková   777 483 016  drabkova@cssbrno.cz  zde + odlehčovací služby
 Mgr. Petr Hájek  777 483 020  hajek@cssbrno.cz  zde + denní stacionář
 Kristina Jedličková, DiS.  777 483 024  jedlickova@cssbrno.cz  zde
Mgr. Lenka Ledlová   777 483 017  ledlova@cssbrno.cz zde 

Pečovatelská služba Brno-Královo Pole je zařízení, které prostřednictvím sociálních služeb kompenzuje sníženou soběstačnost uživatelů, pomáhá zachovávat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, životní standard na který jsou zvyklí, soběstačnost a snaží se udržet uživatele co nejdéle ve svých domovech a tím nepřetrhat vazby na příbuzné a blízké.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.

Zařízení má registrované tři sociální služby – pečovatelskou službu, pobytové odlehčovací služby a denní stacionář

Pečovatelská služba poskytuje péči osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Základní poradenství v oblasti sociální péče, je poskytováno všem bezplatně a vychází ze zákona o sociálních službách. Zjišťování potřeb je realizováno v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Je poskytována za úhradu na základě smluvního vztahu. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 20:00.

Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30.

Věková struktura cílové skupiny:

-        bez omezení věku

 Kapacita:

Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby: 18 osob
Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby: 5 osob
Denní kapacita: cca 400 osob

Pečovatelská služba Brno-Královo Pole poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby osobám z městské části Brno-střed na ulicích ...........Brno-Královo Pole, Řečkovice, Ivanovice, Jehnice, Medlánky, Mokrá Hora, Ořešín a Útěchov. 

Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit:

  • Pomůžeme s osobní  hygienou  denní  i „velkou“ koupelí, také s výkony fyziologické potřeby. Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou úpravou vzhledu.
  • Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti –  z lůžka i na lůžko, se změnou  polohy,  i s pohybem mimo domov…
  • Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, dovozem.
  • Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných spotřebičů, nakládání s odpadky…
  • Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi.
  • Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli.
  • Vyzvedneme recept i léky, provedeme jednoduché ošetření. V případě potřeby zajistíme přivolání pomoci…
  • Poradíme, pomůžeme s hospodařením  s finančními prostředky, řešením sociálních dávek, zprostředkujeme poradenství  v jiných oblastech práv a osobních záležitostí.
  • Pomůžeme nebo pomůžeme zprostředkovat  péčí o děti –např.  u trojčat a vícerčat.
  • Zprostředkujeme nebo vyhledáme  kontakty na úřady, jiné služby, lékaře apod.

Zjišťování potřeb je realizováno v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

 

Pobytové odlehčovací služby poskytují péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit kvalitní sociální službu.

U osob, žádající o tuto službu je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti.

Věková struktura cílové skupiny:

-        od 27 let věku

 Kapacita:

Kapacita pobytové odlehčovací služby: 12 osob

Pečovatelská služba Brno-Královo Pole poskytuje pobytové odlehčovací služby osobám z celého Jihomoravského kraje.

Denní stacionář poskytuje  péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je osobám pečujícím o blízkou osobu, zajistit nezbytný odpočinek a možnost zcela nepodřizovat svůj osobní nebo pracovní život osobě potřebné péče. Denní stacionář zajišťuje kvalitní sociální službu zaměřenou na péči o vlastní osobu a na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.   

U osob, žádající o tuto službu je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti.

Věková struktura cílové skupiny:

-        od 27 let věku

 Kapacita:

Kapacita denního stacionáře: 10 osob

Pečovatelská služba Brno-Královo Pole poskytuje služby denního stacionáře osobám z celého města Brna.

Jídelní lístek listopad 2021     

Výše úhrady za úkony pečovatelské služby

Výše úhrady za úkony na odlehčovací službě

Výše úhrady za úkony v denním stacionáři

 

Dnes je Wednesday 1. 12. 2021, svátek má Iva, počasí prehanky-dest 5 °C