O nás

 

Mediační a edukační centrum

Mediační a edukační centrum (dále jen MEDUC) poskytuje mediaci a edukaci především v oblasti rodinných sporů. Může se jednat o spory mezi partnery, manžely, spory rodičů týkající se dětí, ale i o spory mezi rodiči a dětmi nebo mezi různými členy rodiny. Nabízíme pomoc při rozpadu rodin, v době řešení otázek spojených s další podobou péče o děti, nastavení kontaktu s dětmi, ale také jako prevenci v době, kdy se v rodině objeví pouhé zárodky krize.

Mediace

Mediace je neformální a dobrovolný proces, při kterém mediátor, nestranná třetí osoba, usnadňuje stranám v konfliktu vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Jako celek má mediace v MEDUC rodičům napomáhat v tom, aby při rozhodování zohledňovali a reflektovali zájmy, potřeby a přání svých dětí. Účelem mediace je umožnit všem účastníkům mediace sdělit svůj pohled, slyšet a zvážit pohledy ostatních účastníků a následně využít možnost učinit rozhodnutí, které strany považují za správné nebo nejlépe odpovídající jejich situaci. Mediátoři tohoto účelu dosahují reflektováním výroků všech stran, shrnováním a strukturováním tematických linií rozhovoru a průběžným zvýrazňováním příležitostí pro rozhodnutí a ověřováním záměrů všech stran.

V mediaci spočívá moc rozhodovat pouze v rukou stran konfliktu (rodičů a dětí, resp. jiných osob, které se mediace účastní).  Role mediátora zahrnuje, mimo jiné, pomoc stranám ve vedení rozhovoru, v podpoře každé strany při sdělování a přijímání informací, v pomoci vyjasnit podstatu sporu a s ním související témata a/nebo v podpoře stran získávat větší přehled a orientaci v situaci, v dostupných možnostech a v rozhodnutích, která chtějí učinit. Pokud se tak rodiče rozhodnou, napomáhá jim mediátor také s písemným nebo jiným zachycením výstupů mediace.

Rodinná mediace v MEDUC je navržena jako praxe zahrnující děti. To především znamená, že v ní vytváříme prostředí, v němž mohou rodiče aktivně zvažovat jedinečné potřeby svých dětí, a současně umožnit dětem ovlivnit svou budoucnost, včetně aktivního zapojení do plánování této budoucnosti.

Podrobný popis mediačního procesu, jeho fungování nebo principů a hodnot, kterými jsou mediátoři vedeni, lze nalézt v souboru pod tímto textem, případně po kliknutí na následující odkaz. (Kodex MEDUC)

Edukace

Edukace je forma poradenského procesu i konkrétní fáze některých soudních řízení při péči o děti (rozhodování o podobě péče, styku rodičů s dětmi nebo určování výživného). V takovém případě se rodiče po zahájení řízení, často ještě před prvním jednáním u soudu dostaví  na edukaci do MEDUC nebo některé z manželských a rodinných poraden v Brně.

Účelem edukace v MEDUC je informovat rodiče o:

-   průběhu soudního řízení, jeho fázích a náležitostech

-   rozpadu rodiny po právní a praktické stránce – sporný/nesporný rozvod, typy péče, určování výživného

-   dopadech rozpadu rodiny na dítě – z pohledu vývojových období, možností participace dětí

-   o rizicích a mýtech s rozchodem spojenými

-   o principech motivování dítěte ke kontaktu s druhým rodičem atd.

-   principech zdravé a efektivní komunikace mezi rodiči – jak dál společně dělat rozhodnutí, nejčastější rizika a chyby, mýty, odlišení rodičovské a partnerské komunikace (co i nadále musí řešit, a co už je spíše věc každého z nich)

Obsah edukace:

 • co potřebují děti v situaci rozpadu rodiny
 • jak reagují děti na rozpad rodiny, a jak jim můžete pomoct vše co nejlépe zvládnout
 • jak uspořádat péči o děti, aby jim bylo co nejlépe
 • jak spolu nadále komunikovat a spolupracovat v zájmu vašeho dítěte
 • co je rodičovský plán a jak vám může pomoct
 • jaké další služby můžete využít

Podoby edukace:

 • SKUPINOVÁ – edukace, které se účastní více rodičů v předem vypsaném termínu v budově MS v Brně
 • INDIVIDUÁLNÍ PÁROVÁ – edukace, které se účastní pouze dva rodiče společně, v konkrétním termínu, který si společně domluví v Mediačním a edukačním centru

Organizační informace:

 • edukační přednáška trvá 90 minut
 • skupinovou edukaci můžete absolvovat každý zvlášť nebo společně
 • na skupinové edukaci rodiče neřeší a neprobírají svá témata, pouze vyslechnou přednášku – není proto se obávat, že by se ve skupině cizích lidí probíralo soukromý kohokoliv z vás – setkání je vůči ostatním účastníkům anonymní
 • individuální párovou edukaci je možné absolvovat jenom společně
 • po absolvování edukace Vás budeme kontaktovat s nabídkou zpracování rodičovského plánu nebo objednání do návazné služby
 • po absolvování edukace obdržíte potvrzení

Přihlašování:

 • na skupinovou edukaci se můžete přihlásit zde: VYPLNIT FORMULÁŘ
 • na individuální edukaci se můžete přihlásit společně telefonicky: +420 778 745 368

 

Objednávání klientů:

Mediace:

Pondělí - pátek 08:00 – 16:00

Tel. č.: +420 775 913 064

Edukace:

Pondělí – pátek 08:00 – 16:00

Tel. č.: +420 778 745 368

Vedoucí MEDUC: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.,

Tel.č.: +420 731 654 897

 email: cirbusova@cssbrno.cz 

Připojené soubory

Mediační a edukační centrum
Minská 160/102, Brno, 616 00 Brno

Telefon: 775 913 064 (mediace)
Telefon: 778 745 368 (edukace)

E-mail: mediace@cssbrno.cz
E-mail: edukace@cssbrno.cz

Dnes je Friday 9. 12. 2022, svátek má Vratislav, počasí obcasny-dest 4 °C